DIY課程

皂中皂

調製自己喜歡的顏色為基底,將香皂裡藏著小香皂

 

Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8

彩繪皂

使用天然顏料,替所選的香皂上色

 

Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8

黏土皂

發揮想像力,捏製屬於自己特色的香皂

 

Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8
Images 8